10 maja grupa 267 uczniów klas technicznych ze szkół województwa lubelskiego przystąpiła do sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności podczas regionalnego etapu XII międzyszkolnego konkursu zawodowego „Rok przed dyplomem”.
Do etapu regionalnego zakwalifikowało się 267 uczniów, 89 zespołów reprezentujących 25 szkół technicznych województwa lubelskiego, którzy sprawdzali swoją wiedzę i umiejętności w 23 kwalifikacjach.
W etapie regionalnym konkursu wyłoniono 63 laureatów i grupę 46 wyróżnionych. Wśród nich znaleźli się uczniowie Zespołu Szkół nr 3 im. Władysława St. Reymonta w Łukowie:
Kwalifikacja A.31 Technik logistyk
III miejsce – Patryk Świder, klasa IIITL
Kwalifikacja A.36 Technik ekonomista
I miejsce – Weronika Zdun, klasa IIITE
Kwalifikacja E.13 Technik informatyk
II miejsce – Maciej Walaszek, klasa IIITI
II miejsce – Dominik Leśniak, klasa IIITI
Kwalifikacja T.15 Technik żywienia i usług gastronomicznych
I miejsce – Wiktoria Mateusiak, klasa IIITŻ
III miejsce – Klaudia Węgrzynowicz, klasa IIITŻ