Podczas sesji Rady Miasta, która odbyła się 17 maja burmistrz Dariusz Szustek wręczył dyplom uznania dla łukowskiej Orkiestry Dętej przyznany przez Wojewodę Lubelskiego. Dyplom  w imieniu orkiestry odebrał Kapelmistrz Tadeusz Bochman.
Łukowska orkiestra działa jako Towarzystwo Muzyczne im. Antoniego Próchniewicza. Początki jej działalności sięgają lat ’50. Kapelmistrzami orkiestry byli: dyrektor Szkoły Muzycznej Henryk Rick – Wiśniewski, a w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, kiedy orkiestra działa pod patronatem Łukowskich Zakładów Obuwia, Antoni Próchniewicz. W roku 1989 orkiestra dała swój ostatni koncert. W tym czasie kapelmistrzem był syn Antoniego Próchniewicza – Krzysztof Próchniewicz. Działalność orkiestry została przerwana głównie z powodu braków środków finansowych. Po kilkuletniej przerwie w 1995 r działalność orkiestry dętej została wznowiona. Wtedy to powstało Towarzystwo Miłośników Orkiestry Dętej pod kierownictwem Zbigniewa Pasika. Kolejny etap w historii orkiestry zaczął się w roku 1998 kiedy to z inicjatywy muzyków grających w orkiestrze, powołano do życia Towarzystwo Muzyczne im. Antoniego Próchniewicza w Łukowie. Za patrona Towarzystwa obrano Antoniego Próchniewicza, wieloletniego kapelmistrza łukowskiej orkiestry, nauczyciela muzyki i wychowawcy młodzieży. Wielu byłych uczniów nieżyjącego już Antoniego Próchniewicza jest obecnie członkami zespołu, w tym również obecny kapelmistrz Tadeusz Bochman, który pełni swoją funkcję od 1995 roku.
Dyplom uznania został przyznany „Za działalność na rzecz społeczności lokalnej, przyczynianie się do rozwoju województwa lubelskiego oraz do poprawy jakości życia mieszkańców, a także za upowszechnianie dobrych praktyk oraz umacnianie dobrego wizerunku organizacji pozarządowych.”. Tadeusz Bochman odbierając wyróżnienie dziękował w imieniu całej orkiestry i podkreślał, że jest to przedsięwzięcie, na sukces którego pracuje wiele osób.