Burmistrz Dariusz Szustek złożył wniosek o zdjęcie z porządku obrad sesji Rady Miasta o ustalenie liczby zezwoleń na sprzedaż alkoholu.
Dziś o godz. 12:00 rozpoczęła się sesja Rady Miasta. Podczas uchwalenia porządku obrad przewodniczący Krzysztof Jodełko poinformował radnych, że jeszcze przed obradami burmistrz Szustek wycofał projekt uchwały, która dotyczy ustalenia  maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta.
Przewodniczący poprosił o uzasadnienie takiej decyzji. Burmistrz Szustek, stwierdził krótko: „To trzeba jeszcze dopracować”. Wniosek burmistrza został poddany pod głosowanie. 15 radnych opowiedziała się za, dwóch było przeciw: Marcin Wysokiński i Piotr Płudowski, a dwóch wstrzymało się od głosu: Mateusz Popławski i Mariusz Chudek.
Relacja z  sesji już wkrótce w telewizji Master.