Zwiększenie liczby zezwoleń na sprzedaż wysokoprocentowego alkoholu to jeden z zapisów projektu uchwały, który zostanie poddany pod głosowanie na najbliższej sesji rady Miasta. Obrady odbędą się w czwartek 17 maja w siedzibie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej.
Uchwała, nad którą będą debatować radni dotyczy ustalenia  maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta. W projekcie określono maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż alkoholu poniżej 4,5 procent alkoholu na 50. Obecnie sprzedaż takich napojów odbywa się w blisko 70 punktach. Wprowadzono również nową maksymalną liczbę zezwoleń na sprzedaż wysokoprocentowego alkoholu, podnosząc ją z 22 na 30. Zapisy projektu uchwały przewidują również zakaz sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych: od północy do 6.00 rano.
Projektem uchwały zajmowali się już radni podczas posiedzenia komisji merytorycznej, którą w tym wypadku jest Komisja  Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Działalności Gospodarczej. Negatywnie zaopiniowali oni przedstawiony przez burmistrza projekt. To może być zapowiedź tego, że podczas sesji radni nie zechcą przyjąć uchwały, która mogłaby by pozwolić na to, aby w takich sklepach jak Biedronka czy Lidl oraz na stacjach paliw pojawił się w sprzedaży wysokoprocentowy alkohol.