Na stronie łukowskiego magistratu opublikowano oficjalną informację o ogłoszeniu przetargu na sprzedaż działek nad Zalewem Zimna Woda, przeznaczonych pod zabudowę letniskową. To już pewne. Przetarg odbędzie się 19 czerwca o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej.
Sprzedażą objęte będą 42 działki z przeznaczeniem pod zabudowę letniskową położone w Łukowie nad Zalewem Zimna Woda. Oprócz zabudowy letniskowej na przedmiotowych działkach dopuszczona jest realizacja budynków gospodarczych i garażowych, indywidualnych obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych, infrastruktury technicznej, dojść i dojazdów, ogrodzeń, zieleni urządzonej, miejsc postojowych oraz obiektów małej architektury. Wyklucza się lokalizację budynków o innych funkcjach. Działki mają powierzchnię od 500 do 766 metrów kwadratowych. Warunkiem wzięcia udziału w przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 6 200 zł. Kwota jest taka sama dla każdej nieruchomości. Termin to 13 czerwca.
Szczegółowe informacji o sprzedaży przedmiotowych działek są dostępne w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Łuków lub pod numerem telefonu 25 797 66 10.
Pełna treść ogłoszenia o przetargu dostępna jest tutaj: http://www.lukow.pl/index.php/aktualnosci/19-aktualnosci/4177-pierwszy-przetarg-ustny-nieograniczony-05-2018