W dniach 10 kwietnia – 17 czerwca uczniowie z I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Łukowie odbędą warsztaty i przygotują projekt w ramach „Szkoły Dialogu” – programu edukacyjnego fundacji Forum Dialogu. Warsztaty odbyły się dotychczas z ogromnym sukcesem w 327 szkołach w ponad 215 miejscowościach całej Polski.
Szkoła Dialogu to program realizowany od 2008 roku, którego celem jest poszerzanie wiedzy uczniów na temat wielowiekowej obecności Żydów w Polsce oraz ich wkładu w rozwój społeczny, kulturalny i gospodarczy naszego kraju. Oparty jest on na przekonaniu, że wiedza, zrozumienie i dialog to klucz do przełamywania barier. Uczestniczące w projekcie szkoły otrzymują tytuł SZKOŁY DIALOGU.
Podczas czterech warsztatów uczniowie poznają szereg zagadnień związanych z kulturą i tradycją żydowską, a następnie pod opieką trenerów Forum przygotują trasę spaceru upamiętniającego przedwojenną historię ludności żydowskiej z Łukowa. Efekty tej pracy zaprezentują mieszkańcom miasta podczas wycieczki finałowej. Sprawozdanie z wycieczki weźmie udział w konkursie, którego zwycięzcy zostaną ogłoszeni na początku marca 2019 r. podczas uroczystej Gali Szkoły Dialogu w Warszawie.
Opis programu „Szkoły Dialogu”: TUTAJ
Ciekawe informacje o dziedzictwie żydowskim w Łukowie można odnaleźć na portalu Wirtualny Sztetl: http://www.sztetl.org.pl/
Więcej informacji o fundacji i programie Szkoła Dialogu: www.dialog.org.pl
Osoba kontaktowa: Julia Machnowska, julia.machnowska@dialog.org.pl, 22 551 50 26