W połowie maja Urząd Miasta ma ogłosić przetarg na sprzedaż działek rekreacyjnych nad zalewem Zimna Woda w Łukowie. Jego rozstrzygnięcie odbędzie się 19 czerwca.
Nad zalewem Zimna Woda zostały wyznaczone do sprzedaży 42 działki, z przeznaczeniem pod zabudowę letniskową. Oprócz zabudowy letniskowej na działkach dopuszczona jest również realizacja budynków gospodarczych i garażowych, indywidualnych obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych, infrastruktury technicznej, dojść i dojazdów, ogrodzeń, zieleni urządzonej, miejsc postojowych oraz obiektów małej architektury. Wyklucza się lokalizację budynków o innych funkcjach. Działki mają powierzchnię od 500 do 766 metrów kwadratowych.
Informację o planowanym przetargu podaje burmistrz Dariusz Szustek w nagraniu umieszczonym na stronie internetowej Urzędu Miasta.