Burmistrz Łukowa ogłasza nabór wniosków o stypendium dla osób zajmujących się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem kultury i sztuki.
Przyznanie stypendium będzie uzależnione od spełnienia warunków i kryteriów określonych w regulaminie przyznawania stypendiów artystycznych. Stypendia mogą być przyznane w jednej z dziedzin: sztuki plastyczne, film, literatura, muzyka, śpiew, sztuki wizualne, taniec, teatr oraz organizacja przedsięwzięć kulturalnych na terenie Łukowa.
Wnioski o stypendium należy składać do 15 maja wyłącznie na odpowiednim druku w pok. nr 19 Urzędu Miasta w godz. 7:30 – 15:30. Informacje na temat naboru wniosków, sprawozdania oraz wymagane druki można uzyskać z oficjalnej strony internetowej Miasta Łukowa www.lukow.pl.
W 2018 roku stypendia przyznaje się dla programów stypendialnych realizowanych w terminie od lipca do listopada 2018 r.