28 kwietnia w Zespole Placówek  w Łukowie odbyła się konferencja pod hasłem „Za życiem”. Głównym jej celem było dotarcie do jak największej grupy rodziców dzieci chorych i niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością, ale również rodziców oczekujących potomstwa oraz pedagogów i wychowawców, którym ta problematyka jest bliska.
Cyklicznym działaniem Zespołu Placówek stała się organizacja konferencji. Tegoroczną poświęconą programowi „Za życiem” Honorowym Patronatem objął Starosta Łukowski pan Janusz Kozioł.  Wśród przybyłych gości byli: Burmistrz Łukowa – pan Dariusz Szustek, prezes Zarządu Spółdzielni „Łuksja” – pani Zofia Żuk, zastępca dyrektora PZO – pani Marzanna Gałach, dyrektor SOSW w Siedlcach – pani Monika Orzełowska oraz prelegenci: dyrektor PPP w Łukowie – pani Zofia Skrzymowska, dyrektor PCPR w Łukowie – pan Lech Dębczak, lekarz pediatra, specjalista rehabilitacji medycznej, kierownik NZOZ AMICUS – pani Adrianna Szychta, lekarz pediatra, specjalista neurologii dziecięcej – pani Matylda Opolska. W wykładach i konsultacjach uczestniczyło wielu nauczycieli, wychowawców oraz rodziców pragnących poszerzyć i usystematyzować swoją wiedzę na temat problemów i dylematów dotyczących dziecka niepełnosprawnego lub zagrożonego niepełnosprawnością.
Gdy pojawia się dziecko, postrzegane jest jako upragnione dobro, szczęście, dar dla rodziny. Rodzice chcą dla niego wszystkiego co najlepsze, planują jego przyszłość. Jednak wszystko się zmienia, gdy dowiadują się o chorobie lub niepełnosprawności ich skarbu. Zmianie ulegają plany, przewartościowują się priorytety. Rodzice szukają wsparcia osób i instytucji, które ukierunkują ich działania w celu zapewnienia ich pociechom optymalnego rozwoju. Od 1 grudnia 2017 roku w placówce bezpłatnie prowadzone są skoordynowane, specjalistyczne zajęcia dla dzieci od urodzenia do czasu podjęcia nauki szkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3. roku życia, u których występują wybrane schorzenia wg ICD–10. W chwili obecnej interdyscyplinarnym wczesnym wspomaganiem rozwoju objętych jest 62 dzieci. Projekt jest zaplanowany na 4 lata. Zakończy się 31 grudnia 2021 roku.