Poseł Antoni Macierewicz, redaktor Witold Gadowski, mjr Marian Chmielewski ps. „Pomidor” oraz ks. Stanisław Chodźko to osoby, które wygłoszą referaty podczas konferencji „Drogi do wolności”, która odbędzie się 12 maja o godz. 10.00 w auli I LO im. Tadeusza Kościuszki w Łukowie.  Organizatorami konferencji są: Stowarzyszenie Historyczne Strzelcy Kaniowscy oraz Poseł na Sejm RP Krzysztof Głuchowski.
Inicjatywa ta organizowana jest w setną rocznicę odzyskania Niepodległości przez Polskę i ma zaprezentować odbiorcom określoną kategorię wolności w kontekście historii naszej Ojczyzny oraz jej współczesnych potrzeb.