W piątek, 4 maja o godzinie 9.00 rozpoczęły się egzaminy maturalne. Do matury w ośmiu szkołach powiatu łukowskiego przystąpiło 835 uczniów. Pierwszym przedmiotem z jakim zmierzą się maturzyści jest język polski. W poniedziałek czeka ich egzamin z matematyki (poziom podstawowy) oraz języka łacińskiego, we wtorek egzamin z języka angielskiego.
W I LO im T. Kościuszki do egzaminów podejdzie największa liczba osób – 268. W Zespole Szkół nr 3 w Łukowie egzaminy będzie zdawało 200 osób. W IV LO im. Jana Pawła II – 173. W Zespole Szkół nr 1 maturzystów jest 78, w Zespole Szkół nr 2 – 48, w Zespole Szkół w Adamowie – 20, w Zespole Szkół w Stoczku Łukowskim – 14, a w Zespole Szkół w Radoryżu Smolanym – 34.
Do egzaminów maturalnych będą przystępować też osoby ze starszych roczników, które egzaminy mają już za sobą, ale chcą poprawić uzyskane wyniki.
Maturzyści obowiązkowo muszą zdać egzaminy z języka polskiego, matematyki i języka obcego. Następnie odbywać się będą egzaminy z przedmiotów dodatkowych. Matury potrwają od 4 do 23 maja. Wyniki będą znane 3 lipca.
Harmonogram egzaminów maturalnych 2018:
4 maja – język polski
7 maja – matematyka (podstawa) i język łaciński
8 maja – język angielski
9 maja – matematyka (rozszerzenie) i filozofia
10 maja – biologia i historia sztuki
11 maja – wiedza o społeczeństwie i informatyka
14 maja – fizyka i geografia
15 maja – język niemiecki
16 maja – chemia i historia
17 maja – język rosyjski
18 maja – język francuski
21 maja – język hiszpański
22 maja – język włoski
23 maja – język mniejszości narodowych, j. kaszubski, j. łemkowski, wiedza o tańcu, historia muzyki.