Zakończyła się X Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna, organizowana przez Wyższą Szkołę Logistyki w Poznaniu. W olimpiadzie wzięło udział 8745 uczniów z 284 szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski. Do finału dotarło 62 uczestników reprezentujących 46 szkół. Wśród nich znalazł się uczeń Zespołu Szkół nr 3 im. Wł. St. Reymonta w Łukowie – Michał Nurzyński, uzyskując tym samym tytuł finalisty.
Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna po raz pierwszy zorganizowana została w 2008 roku. Olimpiada została na stałe umieszczona przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w wykazie turniejów i olimpiad tematycznych związanych z wybraną dziedziną wiedzy zawodowej, których laureaci i finaliści są zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.