Łucja Mateńko, uczennica Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Mieczysława Karłowicza w Łukowie, wychowanka Natalii Pomyłujko, zajęła I miejsce w Międzynarodowym Konkursie Skrzypcowym „Vivaldi 340”, który odbył się w dniach 18-21 kwietnia w Wieliczce.
W konkursie wzięło udział 185 uczestników, w tym 9 spoza Polski. Część artystyczną wypełniły koncerty patrona konkursu w wykonaniu laureatów Grand Prix oraz I miejsc. Młodym skrzypaczkom, m.in. Łucji Mateńko, towarzyszyła Expressivum Modern Orchestra pod dyr. Martyny Drabczyńskiej.