Zaplanowane na najbliższe miesiące inwestycje drogowe w gminie Łuków nie są zagrożone. Wprawdzie realizacja robót będzie droższa niż pierwotnie zakładano, ale podczas sesji, która odbyła się w piątek 20 kwietnia, rada gminy zwiększyła środki na ten cel o 330 tysięcy złotych.
Prace będą prowadzone przy drogach powiatowych w Rolach, Suchocinie i Kownatkach oraz trasach gminnych w Gręzówce, Sulejach, Biardach i Dmininie. Zakres robót będzie podobny. W tych miejscach, gdzie teraz jest podbudowa zostanie położony asfalt, na dotychczasowej, ale zniszczonej nawierzchni drogowcy wykonają nową nakładkę, a w niektórych przypadkach, na przykład w Rolach, droga zostanie poszerzona. W ten sposób w gminie Łuków przybędzie łącznie ponad 6 kilometrów lepszych dróg. Termin wykonania robót jest wyznaczony na koniec wakacji, a ich koszt to ponad 1 milion 230 tysięcy, które w całości będą pochodzić z gminnego budżetu.
Do końca sierpnia powinny być gotowe także kolejne dwie trasy w Zalesiu i Turzych Rogach, na które samorząd chce pozyskać środki zewnętrzne. Fragment trasy Sięciaszka Pierwsza – Zalesie przy szkole w Zalesiu ma być poszerzony i wyłożony asfaltem na odcinku o długości 1300 metrów, a na drodze dojazdowej do pół w Turzych Rogach na istniejącej podbudowie będzie położona nowa nawierzchnia.
Na pierwszą z tych inwestycji gmina stara się o dotację z programu „100 kilometrów dróg na stulecie niepodległości” samorządu województwa, natomiast w drugim przypadku samorząd liczy na wsparcie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Wnioski o przyznanie dotacji jeszcze nie zostały rozpatrzone, ale nawet jeśli decyzje nie będą pozytywne, gmina zapowiada, że te prace i tak zostaną wykonane.
Podczas piątkowej sesji radni zgodzili się również na przejęcie od Powiatu Łukowskiego drogi Łuków – Krynka – Dziewule w Krynce, gdzie gmina chce wybudować prawie 450 metrów chodnika.
Poza tym rada gminy postanowiła przekazać samorządowi powiatowemu ponad 36 tysięcy złotych na zakup karetki dla miejscowego szpitala. Podobną pomoc deklarują inne gminy powiatu łukowskiego.