W poniedziałek, 9 kwietnia w Teatrze im. Juliusza Osterwy w Lublinie odbyła się już 15 Gala Stypendystów Marszałka Województwa Lubelskiego.
W gronie stypendystów artystycznych przyznanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego znalazło się aż 11 wokalistów Fabryki Piosenki Łukowskiego Ośrodka Kultury oraz jeden recytator Teatru Słowa Łukowskiego Ośrodka Kultury. O stypendia ubiegało się ponad 190 młodych twórców z Lubelszczyzny w dziedzinie muzyki, plastyki, literatury, fotografii i teatru. Komisja weryfikacyjna wyłoniła 142 stypendystów. Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Krzysztof Grabczuk w słowach skierowanych do stypendystów podkreślił wagę kultury, wagę twórczych pasji w życiu młodego pokolenia, które wzrastając w kręgu własnej kultury lepiej rozumie odrębność kulturową innych narodów. Podkreślił, że młodzi twórcy Lubelszczyzny są ambasadorami naszego województwa w kraju i poza jego granicami. Wyraził uznanie i zachęcił do dalszej pracy artystycznej i realizacji twórczych pasji.
Lista łukowskich stypendystów artystycznych Marszałka Województwa Lubelskiego:
w kategorii muzyka stypendium w wysokości 1520 zł otrzymali:
– Julia Stolarczyk
– Klaudia Borejko
– Mikołaj Gajowy
w kategorii muzyka stypendium w wysokości 1080 zł otrzymali:
– Gabriela Łukasik
– Marta Skurka
– Anastazja Klimiuk
– Zuzanna Bochman
– Karolina Jastrzębska
– Kuba Jastrzębski
w kategorii muzyka stypendium w wysokości 800 zł otrzymały:
– Emila Szcześniak
– Marta Wardak
w kategorii teatr stypendium w wysokości 800 zł otrzymał:
– Kacper Siwiak