W ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, 13 kwietnia miało miejsce wydarzenie pod nazwą „Lekcja historii na drodze do niepodległości w Stoczku Łukowskim”. Wśród uczestników i zaproszonych gości obecni byli przedstawiciele duchowieństwa, władz samorządowych, regionaliści oraz społeczność szkolna.
W Zespole Szkół w Stoczku Łukowskim została przygotowana wystawa „Echa bitwy pod Stoczkiem”. W programie zaplanowano m.in. Konferencję na temat procesu beatyfikacyjnego Ks. Biskupa Adolfa Piotra Szelążka. Lekcję historii dotyczącą Powstania Listopadowego przeprowadził  Marcin Sentkiewicz. W trakcie uroczystości złożono wieńce i wiązanki pod pomnikiem Generała Józefa Dwernickiego, pomnikiem upamiętniającym Bitwę pod Stoczkiem oraz  na kwaterze wojennej cmentarza parafialnego. W trakcie uroczystości realizowane były nagrania do cyklu reportaży „Dziedzictwo Ziemi Łukowskiej na 100-lecie Niepodległości Polski”.
Organizatorami wydarzenia był Zespól Szkół w Stoczku Łukowskim, Powiat Łukowski oraz Towarzystwo Przyjaciół Stoczka Łukowskiego.