Izabela Królak, uczennica IV LO im. Jana Pawła II w Łukowie odniosła ogromny sukces historyczny w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Przedmiotowej Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego.
W bieżącym roku olimpiada odbywa się pod hasłem O Niepodległość i granice Rzeczypospolitej, i obejmowała swoim zakresem  materiał  z historii Polski i dziejów powszechnych ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń z lat 1887 – 1922. Uczestnicy olimpiady rywalizowali w czterech etapach  – kolejno prowadzono  eliminacje szkolne, rejonowe  i  wojewódzkie, by w rezultacie wyłonić finalistów.
Izabela,  by zakwalifikować  się do kolejnych etapów,  musiała wykazać się rozległą wiedzą weryfikowaną podczas testów pisemnych oraz wypowiedzi ustnej dotyczącej  wylosowanego przez nią zestawu pytań. Dzięki sumiennej pracy, pasji poznawczej i zamiłowaniu do historii, uczennica uzyskała tytuł laureata w eliminacjach rejonowych, wojewódzkich oraz awans do ścisłego, ogólnopolskiego finału. Pod koniec marca Izabela przystąpiła do rywalizacji w  pierwszej części eliminacji centralnych, która polegała na przygotowaniu eseju historycznego na jeden z pięciu, zaproponowanych przez kapitułę tematów.
Izabela świetnie poradziła sobie z tym zadaniem i uzyskała tytuł finalistki olimpiady, przywilej zwolnienia z matury z historii zgodnie z rozporządzeniem MEN, gwarantujący jej wynik 100% oraz możliwość skorzystania z preferencyjnych warunków podczas procesu rekrutacyjnego na wyższe uczelnie.
Nie był to jednak jedyny sukces Izabeli Królak, która uzyskała również tytuł laureatki okręgowego etapu XLIV Olimpiady Historycznej, organizowanej przez Polskie Towarzystwo Historyczne. Podczas rywalizacji licealistka wykazała się wiedzą, ale też  umiejętnością wnikliwej analizy wydarzeń historycznych, sprawdzaną zarówno  w pisemnych jak i ustnych  eliminacjach olimpiady.
Osiągnięcia uczennicy są efektem jej trzyletniej pracy w pod kierunkiem p. dyrektora Zygmunta Zalewskiego oraz kilkumiesięcznych przygotowań pod opieką  Małgorzaty Wiącek.
W olimpiadzie „Losy Żołnierza i Dzieje Oręża…” z sukcesami uczestniczył również młodszy  uczeń IV LO – Krzysztof Koper z kl. Ic, który pomyślnie przeszedł eliminacje szkolne i rejonowe. Nasz licealista zajął IV miejsce w rywalizacji rejonowej, a następnie został finalistą etapu wojewódzkiego olimpiady.