W związku ze zbliżającym się okresem wiosenno-letnim i nasilającym się zjawiskiem wypalania traw Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łukowie informuje, że zgodnie z Ustawą o Ochronie Przyrody „Zabrania się wypalania roślinności na łąkach, nieużytkach, rowach, pasach przydrożnych, szlakach kolejowych lub w strefie oczeretów i trzcin”. Kto wypala roślinność podlega karze aresztu albo grzywny.
Wypalanie łąk i nieużytków rolnych jest łamaniem obowiązującego prawa, jest zjawiskiem szkodliwym nie przynoszącym żadnych korzyści związanych z uprawą. Bardzo często z niewinnego wypalania łąk i nieużytków powstaje groźny pożar obejmujący swym zasięgiem kompleksy leśne, budynki mieszkalne oraz gospodarskie.
Powstające duże zadymienie w związku z wypalaniem traw pogarsza warunki widoczności, utrudnia bezpieczne poruszanie się pojazdów samochodowych po drogach publicznych. Zadymienie i zła widoczność mogą być bezpośrednią przyczyną wypadków drogowych.
Z każdym dniem odnotowujemy coraz większą ilość przypadków bezmyślnego wypalania traw. Pożar staje się zagrożeniem dla życia, zdrowia ludzkiego, staje się zagrożeniem dla świata roślinnego i zwierzęcego oraz mienia w znacznych rozmiarach.
W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie minimalnych norm został także wprowadzony zakaz wypalania gruntów rolnych.