27 marca w Lublinie odbył się finał XVII Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Obronnej i Ochrony Ludności. W konkursie tym II miejsce zdobyli uczniowie IV LO im. Jana Pawła II w Łukowie: Karolina Sergiel, Justyna Ciećko i Jakub Niedziółka.
Rywalizacja swoim zakresem obejmowała wiedzę dotyczącą ochrony ludności przed zagrożeniami, a w szczególności: przepisy przeciwpożarowe, obowiązki organów państwa, wojska i systemów ratowniczych, umiejętność udzielania pierwszej pomocy, posługiwania się odzieżą i sprzętem ochronnym. Pierwszą część konkursu stanowił test wiedzy, druga to zadania praktyczne do wykonania przez wskazanych zawodników – resuscytacja krążeniowo-oddechowa, układanie poszkodowanego w pozycję bezpieczną, omówienie sprzętu używanego przez Obronę Cywilną oraz podstawowego sprzętu ochrony przeciwpożarowej.