Jak ustaliła Telewizja Master z dniem 9 kwietnia z funkcji wiceburmistrza Łukowa został odwołany Marcin Mateńko. Nieoficjalnie ustaliśmy ponadto, ze tego samego dnia Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Usług i Inżynierii Komunalnej odwołała z funkcji prezesa Władysława Karasia.
Nieoficjalnie mówi się o tym, ze nowym prezes PUiIK zostanie właśnie Marcin Mateńko. Stanowisko wiceburmistrza ma być do końca kadencji nie obsadzone.
Władysław Karaś ma nadal pracować w Przedsiębiorstwie Usług i Inżynierii Komunalnej i nadzorować projekt „Modernizacja oczyszczalni ścieków z przetwarzaniem osadów ściekowych w Łukowie wraz z rozbudową i modernizacją sieci kanalizacyjnej i wodociągowej”. Całkowita wartość tej inwestycji to 76 mln zł netto i ma być zakończona w 2023 roku.