Okazuje się, że pozostałości z czasów wojny można znaleźć jeszcze dziś. O takim znalezisku poinformował policjantów mieszkaniec gminy Stanin, który na swojej działce znalazł granaty.
To nie pierwszy taki przypadek, kiedy na terenie powiatu łukowskiego odnalezione zostały niewybuchy pochodzące prawdopodobnie z okresu II wojny światowej. Wielokrotnie mieszkańcy odnajdują tego typu niebezpieczne przedmioty podczas zwykłych prac ogródkowych, prac przy posesjach, czy też podczas pobytu w lesie.
Tym razem wybuchowe znalezisko przypadkowo odnalazł mieszkaniec gminy Stanin. Mężczyzna pracując na swojej działce znalazł przedmioty przypominające niewybuchy i natychmiast powiadomił policję. Okazało się, że są to granaty pochodząca z czasów II wojny światowej. Mundurowi do czasu przybycia patrolu saperskiego zabezpieczyli znalezisko.
Takiego znaleziska nie wolno pod żadnym pozorem przenosić, dotykać ani rozbrajać. Miejsce, gdzie się ono znajduje, dobrze jest zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych, a w szczególności dzieci. Jeśli znajdujemy się na otwartej przestrzeni lub w lesie należy to miejsce tak oznaczyć by nikt tam nie wszedł i można je było bez trudu odnaleźć. O znalezisku należy jak najszybciej zawiadomić najbliższą jednostkę Policji. Policjanci zabezpieczą teren i powiadomią saperów. Pamiętajmy, ze bardzo duże pociski mogą mieć pole rażenia nawet do kilkuset metrów.