Policjanci z łukowskiej drogówki i funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei przeprowadzili wspólną akcję pn. „Bezpieczny przejazd”. Miała ona na celu uświadomienie kierującym jakie zagrożenia niesie ze sobą nieprawidłowe zachowanie na niestrzeżonych przejazdach kolejowych.
Akcja odbyła się w piątek 6 kwietnia. Policjanci i funkcjonariusze Straży Ochrony Kolei pełnili razem służbę w rejonie przejazdów kolejowych. Mundurowi zwracali baczną uwagę na zachowanie pieszych i kierujących poruszających się po drogach, które „przecinają się” z traktami kolejowymi. W ciągu kilkunastu minut policjanci i funkcjonariusze SOK na niestrzeżonym przejeździe kolejowym na ul. Wiatraki zauważyli trzech kierowców, którzy nie zastosowali się do znaku drogowego Stop. Kierujący samochodami nawet nie zwalniając przejechali przez niestrzeżony przejazd kolejowy.
Na szczęście w tych przypadkach po torach nie jechały pociągi. Funkcjonariusze informowali o ogromnym zagrożeniu, jakie niesie ze sobą ich nieprawidłowe zachowanie. Wspólne działania mundurowych mają przypominać o tym, że popadając w rutynę często narażamy się na niepotrzebne zagrożenie.
Przypominamy, że kierujący pojazdem, zbliżając się do przejazdu kolejowego oraz przejeżdżając przez przejazd, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność. Przed wjechaniem na tory jest on obowiązany upewnić się, czy nie zbliża się pojazd szynowy oraz przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności, zwłaszcza jeżeli wskutek mgły lub z innych powodów przejrzystość powietrza jest zmniejszona.
Kierującemu pojazdem zabrania się:
1) objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeżeli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie nie zostało zakończone;
2) wjeżdżania na przejazd, jeżeli po drugiej stronie przejazdu nie ma miejsca do kontynuowania jazdy;
3) wyprzedzania pojazdu na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim;
4) omijania pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd, jeżeli wymagałoby to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu.
W razie unieruchomienia pojazdu na przejeździe kolejowym, kierujący jest obowiązany niezwłocznie usunąć go zprzejazdu, a jeżeli nie jest to możliwe, ostrzec kierującego pojazdem szynowym o niebezpieczeństwie.
Kierujący pojazdem lub zespołem pojazdów o długości przekraczającej 10 m, który nie może rozwinąć prędkości większej niż 6 km/h, przed wjazdem na przejazd kolejowy jest obowiązany upewnić się, czy w czasie potrzebnym na przejechanie przez ten przejazd nie nadjedzie pojazd szynowy, lub uzgodnić czas tego przejazdu z dróżnikiem kolejowym.