Jak informuje Krzysztof Jodełko, przewodniczący Rady Miasta, w ostatnim czasie wpłynął do niego wniosek o podjęcie decyzji w sprawie nadania imienia króla Władysława Jagiełły trzeciemu odcinkowi tzw. małej obwodnicy Łukowa. Wniosek złożyli radni klubu Prawa i Sprawiedliwość, a uzasadnienie na prośbę przewodniczącego Jodełki napisał Marek Okoń, nauczyciel i dziennikarz Nowej Gazety Łukowskiej.
Były już plany, aby imię Władysława Jagiełły nadane zostało drugiemu odcinkowi obwodnicy, ale radni miejscy zdecydowali inaczej. Połowa tej drogi nosi obecnie nazwę Lecha i Marii Kaczyńskich, a druga połowa Ryszarda Kaczorowskiego. Teraz pomysł powraca. Wniosek już jest, chociaż nie ma jeszcze ulicy. Ma ona powstać jesienią.