Do łukowskiego magistratu trafiło pozwolenie na budowę tzw. bulwaru nad Krzną. Wkrótce ma zostać ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy. Miasto chce też na ten cel pozyskać pieniądze z zewnątrz.
Urząd Miasta podpisał ze spółką, która jest właścicielem części gruntu, umowę dzierżawy na okres 11 lat. To pozwoliło na wystąpienie o pozwolenie na budowę, które zostało właśnie wydane przez Wydział Budownictwa i Architektury Starostwa Powiatowego.
W czwartek 29 marca złożony został wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa tras treningowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Łukowi- w ramach programu „Sportowa Polska”.
Jak czytamy na stronie internetowej Urzędu Miasta, zakres rzeczowy zadania inwestycyjnego obejmuje:
– budowę dwukierunkowej ścieżki rowerowej o długości 1100m, szerokości 2,00m z nawierzchnią z betonu asfaltowego.
– budowę pasa zieleni o długości 970,97m, do szerokości 1,50m do uprawiania biegów, nordic walking oraz narciarstwa biegowego w okresie zimowym.
– budowę chodnika dla pieszych o długości 1100m, szerokości 1,50m z nawierzchnią z kostki betonowej wibroprasowanej.
-budowę pasa zieleni pomiędzy chodnikiem a ścieżką rowerową, o szerokości 1,50m, z usytuowanymi w nim elementami małej architektury (ławki parkowe typu retro, żeliwne z oparciem z drewna naturalnego, ławki jednostronne w ilości 11 szt., ławki dwustronne w ilości 3 szt., kosze na śmieci typu retro, stojaki na rowery typu retro 16 szt., barierki ochronne typu retro, ławki solarne z wi-fi 2 szt., roślinność ozdobna
-budowę dwóch przystani dla kajaków o szerokości 5m każda. Przystanie wykonane z płyt żelbetowych ze schodami, zakończone odbojem wykonanym ze zużytych opon samochodowych.
-budowę oświetlenia obiektu zlokalizowanego w pasie zieleni. Lampy parkowe dwustronne LED
-wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.
 
Planowany okres realizacji zadania inwestycyjnego to okres od 7 maja do 14 września 2018 roku. Całkowite wydatki projektu to ponad 1 mln 261 tys. zł. Wkład własny wynosi 1 mln 013 tys. zł.