Łukowski Ośrodek Kultury zaprasza uczniów z klas I-III i IV-VI szkół podstawowych, zainteresowanych kulturą żywego słowa na eliminacje powiatowe 37. Małego Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego, które odbędą się 29 maja.
Zgłoszeń należy dokonać do 20 maja na papierowym formularzu, który należy wypełnić czytelnie i kompletnie oraz dostarczyć pocztą tradycyjną lub osobiście do Łukowskiego Ośrodka Kultury.
Zgodnie z regulaminem każda szkoła może zgłosić po 4 recytatorów (po dwóch z każdej kategorii). Istnieje jednak możliwość przepływu między kategoriami z zachowaniem powyższego limitu.
Informacje u instruktora ŁOK Sławomira Żyłki pod nr  tel. 608 887 121.