Ryszard Wałachowski został wybrany nowym prezesem Orląt Łuków. Zastąpił on na tym stanowisku Adama Kulika, który złożył rezygnację. Wyboru dokonali członkowie klubu na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu Członków Klubu. Więcej informacji wkrótce.