Komisja Heraldyczna działająca przy MSWiA, zaakceptowała nowy wzór herbu Łukowa. Będzie też nowy sztandar, flaga, pieczęcie oraz łańcuchy dla burmistrza i przewodniczącego Rady Miasta. Nowością jest „Odznaka Honorowa Za Zasługi dla Łukowa”.
„Miasto Łuków podjęło wysiłek uporządkowania własnych symboli i przyjęcia ich zgodnie z wymogami heraldycznymi, ale mając również na względzie wielowiekową historię” – czytamy w piśmie wysłanym przez władze Łukowa do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. W opinii władz miasta symbole są zgodne z zasadami heraldyki oraz miejscową tradycję historyczną. Projekty były poddane konsultacjom z udziałem mieszkańców miasta i radnych miejskich.
Herb Łukowa nawiązuje do miejscowej tradycji historycznej, według której niedźwiedź jest pamiątką zdarzenia z czasów polowań królów Polski odbywanych w lasach łukowskich. Źródła historyczne potwierdzają częste pobyty władców z dynastii Jagiellonów w Łukowie, gdyż przez Łuków wiodła jedna z dwóch dróg, którymi królowie podążali z Krakowa i Korony do Wilna i na Litwę. Podczas pobytów w Łukowie królowie przebywali na zamku królewskim w Łukowie.
Nowy herb odchodzi od prezentacji wizerunku niedźwiedzia jako tzw. figury bojowej i nawiązuje do tradycji o niedźwiedziu jako o zwierzęciu „łagodnym”. Figura czarnego niedźwiedzia widnieje w czerwonej tarczy późnogotyckiej.
Flaga nawiązuje do historycznych chorągwi, które najczęściej przedstawiały płaty w barwie pola tarczy z umieszczanymi na nich godłami. Łuków jako miasto królewskie z pewnością posiadał w przeszłości własną chorągiew miejską. Pas u dołu flagi może symbolizować rzekę Krznę, nad którą położony jest Łuków.
Pieczęcie urzędowe Łukowa przedstawiają godło herbowe oraz napis, zgodnie z tradycją pieczęci miejskich inicjowany krzyżykiem.
Sztandar przedstawia tarczę czerwoną w formie kartusza z XVI w. z godłem jak w herbie miasta. Kartusz nawiązuje do pieczęci wielkiej koronnej z czasów króla Zygmunta II Augusta, władcy, który obdarzył Łuków licznymi przywilejami. Ponad kartuszem i poniżej niego widnieje złocisty napis MIASTO ŁUKÓW. Druga strona sztandaru to wizerunek Orła oraz dewiza „BÓG-HONOR-OJCZYZNA”.
Łańcuch burmistrza jest koloru złocistego składa się z szesnastu ogniw łączących, ażurowych w formie stylizowanego kartusza, z motywem zdobniczym nawiązującym do przywileju z 1534 r., czterech ogniw figuralnych oraz medalionu z godłem herbowym miasta w kartuszu. Powyżej medalionu z herbem miasta widniej Orzeł Biały nawiązujący do orła króla Władysława II Jagiełły rzeźbionego na jego nagrobku z katedry na Wawelu. Łańcuch przewodniczącego rady miasta, powtarza formę i treści symboliczne łańcucha burmistrza, ale jest koloru srebrzystego.
Projekt symboli i insygniów Łukowa, będzie na jednej z najbliższych sesji przedstawiony radnym miejskim, którzy podejmą stosowne uchwały.
Rada Miasta podejmie też uchwałę w sprawie ustanowienia, zasad nadawania, wręczania oraz noszenia „Odznaki Honorowej Za Zasługi dla Łukowa”. Odznakę będą mogły otrzymać osoby, zespoły i stowarzyszenia, których działalność społeczna i zawodowa przyczyniła się do kulturalnego, społecznego i gospodarczego rozwoju Łukowa.