Glib Murzak, uczeń Zespołu Szkół nr 3 im. Wł. St. Reymonta w Łukowie, zajął IV miejsce w etapie okręgowym XLIX Olimpiady Języka Rosyjskiego zdobywając 91 punktów, dzięki czemu zakwalifikował się do etapu finałowego. Weźmie w nim udział 50 uczniów, którzy uzyskali najlepsze wyniki w Polsce.
Zgodnie z programem XLIX Olimpiady Języka Rosyjskiego uczestnicy powinni wykazać się umiejętnością samokształcenia w zakresie doskonalenia skutecznego i poprawnego komunikowania się w języku rosyjskim, zdobywania wiedzy z różnych pozaszkolnych źródeł medialnych, w tym z lektur, opracowań i publikacji prasowych wskazanych przez nauczyciela przygotowującego ucznia do udziału w Olimpiadzie.