W piątek, 23 marca o godzinie 16.30 w parafii NMP Matki Kościoła w Łukowie odbędzie się Poetycka Droga Krzyżowa, w wykonaniu recytatorów z Łukowskiego Ośrodka Kultury.
Wystąpią laureaci wielu regionalnych i wojewódzkich konkursów recytatorskich: Julia Semczuk, Kacper Siwiak, Bartłomiej Niewęgłowski oraz Rafał Nurzyński. Słowo ilustrowane będzie obrazami z miejsc kultu Męki Pańskiej w Jerozolimie.