Kacper Siwiak z Teatru Poezji Łukowskiego Ośrodka Kultury wystąpił gościnnie w Teatrze „Straszydełka” z Gminnego Ośrodka Kultury w Ulanie-Majoracie. Teatr „Straszydełka” wziął udział w IX Ogólnopolskim Przeglądzie Form Teatralnych Inspirowanych Myślą Jana Pawła II, który odbył się w dniach 15–16 marca w Zespole Szkół nr 5 im. Jana Pawła II w Lublinie.
W przeglądzie wzięło udział 14 zespołów. Teatr „Straszydełka” zaprezentował się w piątek, 16 marca w poetyckim widowisku opartym na tekstach Karola Wojtyły „Pieśń o słońcu niewyczerpanym”. W spektaklu udział wzięli: Gabrysia Łazuga, Natalia Dyjak, Julia Sposób, Weronika Mazur, Patryk Łazuga i „transferowany” z Teatru Poezji Łukowskiego Ośrodka Kultury – Kacper Siwiak.