W piątek 16 marca w Łukowskim Ośrodku Kultury o godzinie 10.00 odbędzie się panel opowiadań historycznych „Żołnierze Niezłomni – duma, charakter, nieśmiertelne wartości”. Z mieszkańcami Łukowa spotkają się major Marian Chmielewski ps. „Pomidor”, członek brygady Hieronima Dekutowskiego „Zapory” oraz Ryszard Grafik, prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Koło Łuków.
Po spotkaniu, o godzinie 11.00 w Kinie Łuków odbędzie się projekcja filmu „Generał Nil”. Organizatorem tego wydarzenia, które jest ostatnim punktem  łukowskich obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych jest Bartłomiej Bryk. Współorganizatorami: Łukowski Ośrodek Kultury, Kino Łuków oraz Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Koło Łuków.
Major Marian Chmielewski (ur. 1928 r.) był żołnierzem patrolu „Żbika” w oddziale Kedywu AK „Zapory”. Od 1945 roku działał w plutonach „Ducha” i „Jadzinka” oddziałów samoobrony AK i WiN „Zapory”. Aresztowany przez UB jesienią 1946 roku, został skazany na 15 lat więzienia. Do roku 1956 był więziony na Zamku Lubelskim, we Wronkach i Rawiczu. Obecnie Major Marian Chmielewski mieszka w Lublinie i można go spotkać na wielu uroczystościach patriotycznych. Mimo słusznego wieku, występuje w składzie pocztu sztandarowego Stowarzyszenia Społeczno-Kombatanckiego Wolność i Niezawisłość.
Ryszard Grafik (ur. 1933 r.) to znany i ceniony łukowski historyk, działacz i regionalista. Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Koło Łuków, syn żołnierza Armii Krajowej. Współorganizator i członek Łukowskiego Towarzystwa Regionalnego im. J.S. Majewskiego w Łukowie. Autor i współautor szeregu publikacji historycznych i regionalnych. Uczestnik wielu sesji popularno-naukowych jako referujący swoje opracowania historyczne. Od wielu lat aktywnie bierze udział w spotkaniach z harcerzami i młodzieżą przekazując swoją bezcenną wiedzę historyczną. Odznaczony odznakami: „Za zasługi dla ŚZŻAK Lublin” i „Za pracę społeczną w ŚZŻAK poświęconą etosowi AK”.
Po spotkaniu z Majorem Marianem Chmielewskim oraz Ryszardem Grafikiem o godzinie 11:00 zapraszamy na bezpłatny seans filmowy „Generał Nil”. Film ten opowiada historię burzliwego życia Augusta Emila Fieldorfa – tytułowego generała Nila, uczestnika dwóch wojen światowych, który podczas II wojny światowej był dowódcą Kedywu Armii Krajowej, po 1945 roku więźniem sowieckich łagrów, jednym z najbardziej tępionych przez sowiecką władzę przywódców podziemia.
Honorowy patronat nad imprezą objął Prezydent RP Andrzej Duda. Komitet honorowy: Burmistrz Łukowa Dariusz Szustek oraz Starosta Łukowski Janusz Kozioł.