W Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie trwa ocena wniosku o dofinansowanie projektu pod nazwą „Klub Seniora w Łukowie”. Złożył go Urząd Miasta w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Gospodarki i Innowacji im. Eugeniusza Kwiatkowskiego. Do pozyskania jest ponad milion złotych. Klub Seniora ma liczyć 40 osób – 20 kobiet i 20 mężczyzn w wieku powyżej 60 lat.
W ramach działania Klubu Seniora zaplanowano m.in. zajęcia artystyczne, kulinarne, sportowe, informatyczne, poradnictwo prawne oraz wyjazdy do teatru i muzeum. Jeżeli projekt utworzenia klubu w Łukowie uzyska dofinansowanie, będzie realizowany w latach 2019 i 2020. Całkowite wydatki projektu to dokładnie 1 mln 80 tys. zł, a wnioskowana kwota dofinansowania – 1 mln 26 tys. zł.