W Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się Konferencja Regionalna „Rejestracja stanu cywilnego w nowym wymiarze – teoria i praktyka”. W spotkaniu uczestniczyli urzędnicy USC z woj. lubelskiego, a także przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Cyfryzacji oraz wojewoda lubelski Przemysław Czarnek. Miasto Łuków reprezentowali Ryszard Szczygieł – Sekretarz Miasta i Jadwiga Skwarek – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego.
Po oficjalnym rozpoczęciu konferencji wojewoda wraz z wicewojewodą wręczyli dyplomy uznania wyróżniającym się pracownikom USC z woj. lubelskiego. Dyplom otrzymała także Jadwiga Skwarek, kierownik łukowskiego Urzędu Stanu Cywilnego.