Pięć Otwartych Stref Aktywności Sportowej powstanie w naszym mieście. Będą to place zabaw oraz siłownie plenerowe i strefy relaksu. Stosowny wniosek o dofinansowanie tej inwestycji został już złożony do Ministerstwa Sportu i Turystyki.
Wydział Promocji Urzędu Miasta przygotował i złożył wniosek do Ministerstwa Sportu i Turystyki o dofinansowanie zadania pod nazwą „Budowa pięciu Otwartych Stref Aktywności w Łukowie”. W ramach realizacji zadania planowane jest utworzenie kompleksu OSA w wariancie podstawowym przy ul. Rurowej oraz w wariancie rozszerzonym przy ul. Cieszkowizna, Konarskiego, Konstytucji 3-Maja i Międzyrzeckiej. Wariant podstawowy obejmuje: siłownię plenerową i strefę relaksu. Wariant rozszerzony zaś: siłownię plenerową, strefę relaksu oraz plac zabaw o charakterze sprawnościowym z ogrodzeniem. Całkowite wydatki projektu oszacowano na 421 tysięcy złotych. Dofinansowanie może wynieść około 50 %. Jeżeli wniosek uzyska akceptacje, pięć Otwartych Stref Aktywności powstanie w okresie od czerwca do października bieżącego roku.