Adam Kulik zrezygnował nieoczekiwanie z funkcji prezesa ŁKS Orlęta Łuków. Zapytaliśmy go o powody tej decyzji. Sprawę skomentowali też dla naszej telewizji burmistrz Dariusz Szustek, jego zastępca Marcin Mateńko.
Swoją opinię przedstawił również Arkadiusz Kasznia, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Orląt, który do Telewizji Master przesłał maila o takiej treści: „Na kilka dni przed głośnym juz posiedzeniem zarządu klubu odbyło się posiedzenie Komisji Rewizyjnej, która zapoznawała sie ze sprawozdaniem finansowym za rok 2017. O ile same sprawy księgowe są w klubie prowadzone przejrzyście, a liczby się zgadzają, to jednak komuś kto nie zna meritum – suche liczby nic nie powiedzą. Ja natomiast widzę dramatyczny wynik za 2017r. Przychody klubu spadły do poziomu 388 tysięcy złotych. Mogę je jedynie porównać z pierwszym rokiem funkcjonowania ŁKS w 1999 roku kiedy to z mozołem reaktywowaliśmy ledwo dyszące Orlęta po bankructwie KS-u. Najbardziej niepokojące są spadki w sferze reklam i sponsorów, czyli to co stanowi o kondycji każdego klubu sportowego. Przypomnę, że w najlepszych latach „przychody własne” klubu przekraczały kwotę dotacji miejskiej. W 2017r. na tę ogólną kwotę 388 tys.zł – dotacje miejskie to 308tys. zł”.
„Drugim niepokojącym symptomem jest powrót tendencji wzrostowej w pozycji „Zobowiązania”. Od 2013 roku zobowiązania przenoszone na rok kolejny stopniowo malały i na koniec 2016r. osiągnęły najniższy poziom 59,6 tys.zł, a rok 2017 zakończył się kwotą ponad 61 tys.zł. Niestety powróciło również zjawisko posiłkowania się pożyczką w celu zbilansowania przychodów i wydatków i koniecznością rozliczenia się z dotacji. A pożyczki – jak wiadomo – trzeba spłacać. Mały budżet dla małego klubu to nie tragedia, ale dla wielosekcyjnego klubu wielkości Orląt to prognostyk, że albo trzeba się brać do roboty w celu pozyskiwania pieniędzy, albo ograniczyć aspiracje sportowe. Stawiałbym na to pierwsze” – pisze w mailu do Master TV Arkadiusz Kasznia, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i prezes klubu w latach 1999-2003
Adam Kulik złożył rezygnację ze stanowiska prezesa Orląt podczas posiedzenia Zarządu Klubu, które odbyło się 7 marca. Pełnienie obowiązków prezesa powierzono członkowi Zarządu Michałowi Zarzyckiemu. Wybory nowego prezesa łukowskich Orląt mają się odbyć na Nadzwyczajnym Walnym Zebraniu, które zaplanowano na 23 marca.