Wójtowie trzech gmin: Krzywdy, Adamowa i Stoczka Łukowskiego, odebrali nagrody przyznane w I edycji konkursu „Samorząd przyjazny ekonomii społecznej”. Konkurs zorganizował Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie.
Konkurs Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Lublinie skierowany był do samorządów terytorialnych i ich jednostek organizacyjnych, przedstawicieli podmiotów ekonomii społecznej w tym organizacji pozarządowych oraz instytucji wspierających ekonomię społeczną z terenu województwa lubelskiego. Gala wręczenia nagród odbyła się 28 lutego podczas I Regionalnego Spotkania Ekonomii Społecznej Województwa Lubelskiego. W gronie laureatów znalazło się pięć samorządów gminnych. Trzy pierwsze miejsca zajęły samorządy z powiatu łukowskiego: gminy Krzywda, Adamów i Stoczek Łukowski.
Wójt gminy Krzywda Jerzy Kędra odebrał nagrodę za inicjatywy, które służą m.in. osobom starszym, niepełnosprawnym czy uzależnionym oraz za utworzenie spółdzielni „Promyk Nadziei”, która świadczy usługi cateringowe dla firm i osób indywidualnych, w tym tych najbardziej potrzebujących. Wójt gminy Adamów Sławomir Skwarek odebrał nagrodę za działania podejmowane przez Spółdzielnię Socjalną „Niedźwiadek”, Zakład Gospodarki Komunalnej w Adamowie, Stowarzyszenie „Kaganek” z Zakępia oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Adamów w Sobisce. Tytuł „Samorządu przyjaznego ekonomii społecznej” wójt gminy Stoczek Łukowski Marek Czub odebrał za wieloletnie aktywne działania na rzecz osób potrzebujących, a głównie za utworzenie Zakładowi Aktywności Zawodowej w Stoczku Łukowskim, który działa na rzecz osób niepełnosprawnych nieprzerwanie od 2004 roku