Siostra Regina Zymela, pracująca na co dzień w Domu Pomocy Społecznej w Łukowie, otrzymała tytuł „Profilaktyka Roku”. Wyróżnienie wręczono podczas ostatniej sesji Rady Miasta.
Tytuł „Profilaktyka Roku” siostra Regina Zymela otrzymała za realizację zadań Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii adresowanych do mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Łukowie. Wyróżnienie wręczyli burmistrz Dariusz Szustek oraz Izabela Janaszek – Talacha pełnomocnik burmistrza ds. rozwiązywania problemów alkoholowych.