W Zespole Szkół nr 3 im. Wł. St. Reymonta w Łukowie, 12 marca organizowana jest Terenowa Akcja Poboru  Krwi. Krew będzie pobierana od godz. 10:00 na stanowiskach przygotowanych w salach lekcyjnych. Akcję przeprowadzą pracownicy punktu krwiodawstwa w Łukowie, a sprzętu użyczy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Lublina.
Członkowie szkolnego Koła PCK jako organizatorzy akcji, zapraszają nie tylko uczniów i pracowników szkoły, ale wszystkie osoby chętne, którym pomoc innym nie jest obojętna. Pamiętajmy, że krew jest niepowtarzalnym, ratującym życie płynem i pomimo ogromnych postępów medycyny nie ma zamiennika.
Przed rejestracją należy: zjeść pożywne śniadanie i wypić więcej płynu, nie zażywać żadnych leków, być zdrowym, wziąć dokument tożsamości ze zdjęciem i nr pesel.