Krew jest bezcennym darem ratującym ludzkie życie i zdrowie. Do akcji „spoKREWnieni służbą” odbywającej się pod patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej włączyli się policjanci z łukowskiej komendy, którzy oddali krew w szczytnym celu.
W ramach tej ogólnopolskiej kampanii przez cały marzec wszyscy mundurowi, w hołdzie Żołnierzom Wyklętym, będą honorowo oddawali krew. Dzisiaj łukowscy policjanci zainaugurowali akcję w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Oddziale terenowym w Łukowie.
Mundurowi ratowanie życia ludzkiego mają wpisane w wykonywany zawód i doskonale wiedzą, jak bardzo potrzebna jest krew w szczególności poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, a także chorym, dzieciom i seniorom. Dlatego też łukowscy policjanci zachęcają wszystkich, do oddawania krwi na ten szczytny cel.