Dyrektor Przedszkola Integracyjnego nr 1 w Łukowie, Małgorzata Piotrowska, złożyła rezygnację z pełnionej funkcji. Powodem mają być sprawy osobiste. Wkrótce
w urzędzie miasta zapadnie decyzja, czy zostanie ogłoszony konkurs na dyrektora placówki, czy też ta funkcja zostanie powierzono któremuś z pracowników.
Małgorzata Piotrowska kierowała przedszkolem od 2012 roku. Rezygnację z pełnionej funkcji złożyła 22 lutego, która została przyjęta przez burmistrza. Zgodnie z zapisami Prawa Oświatowego w takiej sytuacji przewidywany jest trzymiesięczny okres wypowiedzenia.
Małgorzata Piotrowska będzie pełnić funkcję dyrektora do końca maja, a później burmistrz miasta podejmie decyzję czy powoła na to stanowisko na okres maksymalnie dziesięciu miesięcy osobę pełniącą obowiązki czy też ogłoszony zostanie konkurs.