Nazwiska i inne dane najgroźniejszych gwałcicieli i pedofilów są od 1 stycznia 2018 roku w pełni jawne. Zostały zamieszczone w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym. Na liście jest jeden przestępca z naszego powiatu. Chodzi o 40-letniego Marcina W., urodzonego w Łukowie, a mieszkającego w Wierzejkach.
Rejestr składa się z dwóch części: ogólnodostępnej (Rejestr publiczny) i z dostępem ograniczonym, z którego mogą korzystać przedstawiciele organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości, a także instytucji zajmujących się opieką nad dziećmi.
Marcin W. w 2012 roku został skazany na dwa lata więzienia za popełnione w czerwcu i sierpniu 2011 roku gwałty na małoletniej. Za takie przestępstwo grozi kara nie mniejsza niż 5 lat więzienia, jednak Sąd zastosował złagodzenie kary ze względu na „ograniczoną zdolność rozpoznania znaczenia czynu”. Wyrok zwiększono o pół roku więzienia z artykułu 207 kodeksu karnego, który mówi o znęcaniu się nad osobą najbliższą albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny. Sąd orzekł także dwuletni zakaz kontaktowania się
z pokrzywdzoną.
W części ogólnodostępnej Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym znalazły się imiona i nazwiska oraz fotografie 768 osób. To głównie pedofile, którzy dopuścili się gwałtów na dzieciach poniżej 15. roku życia i sprawcy gwałtów popełnionych ze szczególnym okrucieństwem. Spośród sprawców czynów popełnionych od 1 października 2017 r. do rejestru publicznego trafiają dodatkowo także recydywiści – jeśli którekolwiek przestępstwo na tle seksualnym popełnili na szkodę małoletniego (do 18. roku życia) i zostali uprzednio skazani na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania.
W Rejestrze publicznym zamieszczone są informacje, w jakich miejscowościach przebywają obecnie wszystkie te osoby. Muszą one pod groźbą kary aresztu zawiadamiać policję o każdej zmianie miejsca pobytu, a policja na bieżąco będzie aktualizować te dane w rejestrze. Jawne też są między innymi informacje o rodzaju, dacie i miejscu przestępstwa każdej z tych osób.
W Rejestrze znajduje się także 2614 nazwisk z dostępem ograniczonym.