Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie i Zespół Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza w Łukowie zapraszają pracodawców, szkoły oraz instytucje szkoleniowe do udziału w VII Targach Pracy i Edukacji. Odbędą się one 16 marca w godz. 10:00 – 13:00 w sali sportowej ZS Nr 1. Udział w targach umożliwi pozyskanie do pracy aktywnych osób bezrobotnych lub planujących zmienić miejsce pracy.
Wystawcom zapewnione zostaną stoiska wystawiennicze oraz promocję imprezy w lokalnych mediach, internecie, szkołach oraz instytucjach publicznych. Zainteresowani powinni złożyć deklarację uczestnictwa do
2 marca osobiście w siedzibie urzędu, faxem: 25 798 44 77 lub e-mailem: lwysokinski@praca.lukow.pl.
Deklaracja uczestnictwa w Targach Pracy i Edukacji dostępna jest na stronie www.lukow.praca.gov.pl.