W maju zostanie ogłoszona dokładna data przetargu na sprzedaż działek rekreacyjnych nad zalewem Zimna Woda w Łukowie. Wtedy też będzie można wpłacać wadium. Działki zostaną sprzedane w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Sprzedażą objęte będą 42 działki o powierzchni od 500 do 766 m2 z przeznaczeniem pod zabudowę letniskową położone nad Zalewem Zimna Woda. Oprócz zabudowy letniskowej na działkach dopuszczona jest realizacja budynków gospodarczych i garażowych, indywidualnych obiektów i urządzeń sportowo-rekreacyjnych, infrastruktury technicznej, dojść i dojazdów, ogrodzeń, zieleni urządzonej, miejsc postojowych oraz obiektów małej architektury. Wyklucza się lokalizację budynków o innych funkcjach.
Szczegółowych informacji o sprzedaży przedmiotowych działek można uzyskać w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Łuków przy ul. Piłsudskiego 17 (parter budynku, pok. Nr 7) lub pod nr tel. 25 797 66 10.