Zespół Szkół oraz Zespół Oświatowy w Stoczku Łukowskim mają wspólną historię i wspólnego Patrona, którym jest generał dywizji Józef Dwernicki. Dzień Patrona obchodzony jest w rocznicę Bitwy pod Stoczkiem. 15 lutego 2018 roku już po raz drugi w murach Zespołu Szkół odbyła się wspólna uroczysta akademia z okazji Dnia Patrona Szkół.
Miłą niespodziankę sprawił swoją obecnością – Rektor Komendant Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych generał brygady, pilot, doktor Piotr Krawczyk – absolwent LO im. generała Józefa Dwernickiego w Stoczku Łukowskim. Ponadto na zaproszenie organizatorów odpowiedziało liczne grono gości. Dyrektor Zespołu Szkół Ewa Mokicka oraz Dyrektor Zespołu Oświatowego Wiesława Milczuk serdecznie powitały: Księdza Kanonika Proboszcza Stanisława Bieńko, Księdza Prałata Józefa Huszaluka, Sekretarza Powiatu Łukowskiego pana Jerzego Siwca, zastępcę dyrektora Powiatowego Zespołu Oświatowego – panią Marzannę Gałach, Burmistrza Miasta Stoczek Łukowski pana Ireneusza Szczepanika, Przewodniczącego Rady Miasta pana Artura Piskorza wraz z radnymi, Skarbnika Miasta Stoczek Łukowski – panią Grażynę Jasińską, Sekretarza Miasta Stoczek Łukowski – panią Hannę Domańską-Celej, Prezesa Oddziału ZNP – pana Waldemara Kędzierskiego, dyrektorów i kierowników miejscowych zakładów pracy i organizacji współpracujących ze szkołami oraz przedstawicieli Rad Rodziców. Następnie zostali powitani nauczyciele, katecheci, pracownicy szkoły, rodzice i uczniowie. Tradycją Zespołu Oświatowego jest wręczanie w Dniu Patrona stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe oraz nagród dla zwycięzców konkursów o tematyce historycznej przez panią Dyrektor Wiesławę Milczuk.
Dyrektor Ewa Mokicka zaprezentowała obraz olejny  – portret Generała Józefa Dwernickiego namalowany przez utalentowaną absolwentkę Liceum Ogólnokształcącego – panią Alinę Piętę. Obraz będzie można podziwiać w honorowym miejscu – w kąciku Patrona Szkoły.
Po oficjalnej części uroczystości uczniowie obu szkół zaprezentowali część artystyczną przygotowaną przez nauczycieli: panią Alicję Rojek – inscenizacja, pana Piotra Rosę – zespół wokalny, panią Kingę Moreń – zespół taneczny, panią Annę Kanię; dekoracja. Po wspaniałej lekcji historii i wysłuchaniu pięknie zaśpiewanych pieśni patriotycznych i obejrzeniu tańców narodowych: poloneza i kujawiaka głos zabrali zaproszeni goście: Proboszcz Stanisław Bieńko, Burmistrz Miasta Ireneusz Szczepanik oraz Rektor Komendant Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych generał brygady, pilot, doktor Piotr Krawczyk.
Generał w swoim wystąpieniu wspominał czasy szkolne , mówił o marzeniach, które się spełniły. Zwrócił się do uczniów słowami: Pamiętajcie i bądźcie dumni ze swojej Małej Ojczyzny! Zawsze miejcie marzenia! Dyrektor Ewę Mokicką zapewnił o współpracy i pomocy przy tworzeniu nowego oddziału Zespołu Szkół pod patronatem Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych z innowacją wojskowo-ratowniczą. Zapowiedział  kolejne wizyty w szkole i pogratulował Dyrektor Ewie Mokickiej pomysłowości, otwartości i budowania wspaniałej atmosfery wśród społeczności szkolnej. Dyrektor Ewa Mokicka pochwaliła się świeżo wyremontowaną pracownią historyczno-katechetyczną, którą zaprojektował i wyposażył ksiądz katecheta -Tomasz Sałasiński. W tej pracowni przyszłe pokolenia uczniów Zespołu Szkół będą uczyły się historii i pielęgnowały tradycje szkolne i lokalne.
Organizatorzy dziękują wszystkim uczestnikom za udział w uroczystości Dnia Patrona Zespołu Oświatowego oraz Zespołu Szkół w Stoczku Łukowskim.