Łukowski Ośrodek Kultury w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Kulturalno – Oświatowym Polsko – Rosyjskiego Dialogu Młodzieżowego ERMITAŻ organizuje w dniach od 11 do 14 kwietnia Dni Kultury Rosyjskiej. Patronat nad wydarzeniem objął burmistrz Łukowa Dariusz Szustek.
Dni Kultury Rosyjskiej będą nawiązywać do wielokulturowej przeszłości Łukowa, nie pomijając współczesnej problematyki. Wydarzenie to będzie też okazją do zaprezentowania osoby Konstantego Pietrzaka, urodzonego w 1907 roku w Łukowie, wybitnego fizyka, doktora habilitowanego nauk matematyczno – fizycznych, współodkrywcy zjawiska samorzutnego rozszczepienia jądra atomowego, światowej sławy specjalisty w dziedzinie eksperymentalnej fizyki jądrowej. Uhonorowanego wpisem na Kartach Historii „Złotej księgi Sankt-Petersburgu”. Jednocześnie uzdolnionego malarza amatora.
Podczas Dni Kultury Rosyjskiej organizatorzy przewidują między innymi przegląd filmów rosyjskich, wystawę malarstwa K. Pietrzaka, konkursy plastyczne, recytatorskie, piosenki rosyjskiej oraz spotkania i warsztaty z udziałem przedstawicieli regionu Nowogorodzkiego,.
5 lutego Burmistrz Łukowa Dariusz Szustek spotkał się z ambasadorem Federacji Rosyjskiej Siergiejem Andriejewem. Rozmowa poza zaproszeniem Ambasadora do Łukowa, pomocy ambasady w przewiezieniu do Polski obrazów K. Pietrzaka oraz dotarciu do Łukowa delegacji z Małych Wiszniar, dotyczyła problemów z jakimi borykają się łukowscy przedsiębiorcy branży transportowej. Udało się uzyskać wsparcie dla inicjatywy uruchomienia centrum wizowego. Sprawa ta będzie teraz przedmiotem szczegółowych analiz potrzeb i możliwości. W spotkaniu udział wzięli Anastazja Szubina attache kulturalny, Igor Żukowski – Dyrektor Rosyjskiego Centrum Nauki i Kultury. Łuków poza Dariuszem Szustkiem reprezentowali Anna Kicińska – naczelnik Wydziału Promocji, Anita Wojtal – naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego oraz Grzegorz Skwarek dyrektor ŁOK.