Gminny Ośrodek Kultury w Łukowie rozpoczął przyjmowanie zgłoszeń kandydatek do tytułu „Kobieta Roku 2018”. Propozycje można składać przez kilka najbliższych tygodni, a wyniki będą ogłoszone podczas gminnych obchodów Dnia Kobiet w Łazach.
To już czwarta edycja konkursu, w którym propozycje mogą zgłaszać m.in.: koła gospodyń wiejskich, stowarzyszenia, organizacje i związki, grupy nieformalne i kluby aktywności społecznej oraz sołtysi i rady sołeckie. Propozycje w tegorocznym konkursie można zgłaszać do 23 lutego.
Laureatką pierwszego konkursu w 2015 roku była Bogumiła Rozwadowska z Dminina, a potem tytuły otrzymywały – Elżbieta Dynek ze Żdżar i Justyna Malon-Siwiak z Sięciaszki Pierwszej.
Wszystkie panie nominowane w tegorocznym plebiscycie otrzymają zaproszenie do udziału w uroczystej gali, która odbędzie się 4 marca w Łazach. Liczba uczestników uroczystości jest ograniczona, dlatego GOK w Łukowie rozpoczął wydawanie zaproszeń, które są dostępne w ośrodku kultury. Rozstrzygnięciu konkursu będzie towarzyszyć koncert „Usta milczą, dusza śpiewa” w wykonaniu artystów Opery Śląskiej. Znane i popularne arie z oper i operetek zaśpiewają sopranistka Karolina Wieczorek i tenor Grzegorz Biernacki, którym będzie towarzyszyć pianistka Katarzyna Rzeszutek.