6 lutego obradowała komisja konkursowa, która przesłuchiwała trzech kandydatów na dyrektora SP ZOZ w Łukowie: Mariusza Furlepę,  Zbigniewa Kończaka i Piotra Latawca. Dwoje pozostałych kandydatów, tj. Katarzyna Rola – Skorupska i Ireneusz Goławski nie spełnili wymogów formalnych.
Po trwających kilka godzin przesłuchaniach komisja konkursowa pod przewodnictwem wicestarosty Włodzimierza Wolsksiego, zdecydowała, że najlepszym kandydatem na dyrektora łukowskiego szpitala będzie Mariusz Furlepa.  To właśnie jego kandydaturę komisja zarekomenduje Zarządowi Powiatu.
Mariusz Furlepa był zastępcą dyrektora ds. leczniczych, gdy szpitalem kierował Władysław Kobielski. Gdy Zarząd Powiatu rozwiązał umowę z Kobielskim, powierzono mu obowiązki dyrektora SP ZOZ.