Od stycznia około sto tysięcy płatników składek w województwie rozlicza się z ZUS na zmienionych zasadach. Składki wpływają co miesiąc jednym przelewem na indywidualny rachunek składkowy przedsiębiorcy. Kwotę przelewu, ZUS automatycznie dzieli i księguje na poszczególnych funduszach.
Dla tych, którzy mają pytania co do płatności składek, ich rozliczania i nowych rachunków w ZUS, instytucja uruchomiła 1 lutego usługę doradcy płatnika składek. W województwie lubelskim jest 31 doradców, w tym dwóch w Inspektoracie ZUS w Łukowie. To odpowiednio przeszkoleni, dotychczasowi pracownicy Zakładu. Z ich pomocy można skorzystać w salach obsługi klientów.
Saldo konta ma szczególne znaczenie dla prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Zakład przypomina klientom, którzy mają zaległości składkowe, że od 1 stycznia bieżące wpłaty w pierwszej kolejności pokrywają najstarsze zaległości. A to może prowadzić do utraty prawa do zasiłku chorobowego, opiekuńczego lub macierzyńskiego, jeśli nie wystarczy środków na terminowe opłacenie dobrowolnej składki chorobowej. W takich sytuacjach warto wystąpić do ZUS o zgodę na opłacenie składki po terminie. A jeśli przedsiębiorca nie jest w stanie spłacić zadłużenia jednorazowo, może wystąpić np. o rozłożenie go na raty.