42 działki o powierzchni od 500 m2 do 766 m2, planują sprzedać władze miasta w Łukowie. Uchwała zezwalająca na nabywanie w drodze przetargu działek letniskowych nad zalewem Zimna Woda, będzie głosowana podczas sesji Rady Miasta w dniu 8 lutego.
Miejsce, na którym w przyszłości powstać mogą domki letniskowe, to blisko 2,5 ha terenu rozciągającego się od molo do torów kolejowych. By jednak Miasto mogło sprzedawać działki na cele turystyczne, radni muszą też podjąć uchwałę w sprawie opinii dotyczącej pozbawienia charakteru ochronnego lasu na działkach położonych przy ul. Wypoczynkowej w Łukowie. Przedmiotową decyzję na wniosek burmistrza powinien wydać starosta, który jednak poprosił Miasto o wyrażenie dodatkowej opinii w tej sprawie.
Radni w czasie sesji zadecydują także o sprzedaży budynku dawnego zajazdu Zimna Woda.