Na początku stycznia ruszyła modernizacja warsztatów zawodowych przy Zespole Szkół Nr 1 im. H. Sienkiewicza w Łukowie. Całkowita wartość inwestycji wynosi prawie 9 mln zł. Dofinansowanie dla tego zadania to łącznie 3 mln zł.
Modernizacja obejmuje przebudowę i remont dwóch największych budynków ZS nr 1 w Łukowie warsztatów/pracowni szkolnych, budowę dwóch 2-kondygnacyjnych budynków warsztatowych, a także rozbiórkę trzech budynków parterowych. Jak czytamy na oficjalnej stronie powiatu łukowskiego: „Modernizacja infrastruktury kształcenia zawodowego w Powiecie Łukowskim – Zespół Szkół Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Łukowie” pozwoli na lepsze dopasowanie kształcenia zawodowego do potrzeb gospodarczych i społecznych oraz wymagań rynku pracy. Będzie to możliwe dzięki wyposażeniu pracowni szkolnych w nowoczesny sprzęt, podniesieniu efektywności kształcenia zawodowego oraz dostosowaniu programów nauczania do oczekiwań lokalnych pracodawców.”
W ramach projektu planuje się doposażenie 11 pracowni /warsztatów szkolnych w nowoczesny sprzęt. Wsparte zostaną zawody wpisujące się w inteligentne specjalizacje województwa lubelskiego – technik mechanik, technik pojazdów samochodowych, technik elektryk oraz technik handlowiec. Poprawa efektywności kształcenia zawodowego pozwoli na zwiększenie liczby pracowników  o wysokich kwalifikacjach zawodowych dostosowanych do potrzeb rynku pracy oraz rozwój przedsiębiorczości na terenie Powiatu Łukowskiego.